segfault's useful unix tips

ssh sshtron.zachlatta.com